handleCtrlTab

handleCtrlTab
Typ: boolean
Jeśli ustawiony na true lub zostanie opuszczony, tabbox będzie przełączany do następnej karty gdy naciśniemy klawisze <tt>Control</tt> i <tt>Tab</tt>. Jeśli klawisz <tt>Shift</tt> jest przytrzymany wciśnięty to zostanie wyświetlona wcześniejsza karta. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na false, to te klawisze nie będą przenosiły pomiędzy kartami.