MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

handleCtrlPageUpDown

handleCtrlPageUpDown
Typ: boolean
Jeśli jest ustawione na true lub opuszczone, to klawisze <tt>Control</tt> i <tt>Page Up</tt> lub <tt>Page Down</tt> mogą służyć do przełączania do następnej lub wcześniejszej karty. Jeśli ten atrybut jest ustawiony na false, te klawisze nie będą służyły do nawigacji pomiędzy kartami.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,