group

group
Typ: nazwa grupy jako łańcuch znaków <magic name="\"PAGENAME\"/"></magic>
Przyciski z tą samą wartością atrybutu group należą do tej samej grupy. Tylko jeden przycisk z grupy może być zaznaczony w danej chwili. Jeśli użytkownik zaznaczy jeden z przycisków, inne z tej grupy zostaną odznaczone.