focused

focused
Typ: boolean
Ten atrybut jest ustawiony na true, jeśli element jest aktywny (focused).


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,