MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

focused
Typ: boolean
Ten atrybut jest ustawiony na true, jeśli element jest aktywny (focused).


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,