mozilla

focused

focused
Typ: boolean
Ten atrybut jest ustawiony na true, jeśli element jest aktywny (focused).


Autorzy i etykiety dokumentu

Contributors to this page: teoli, Ptak82, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: teoli,