flex

flex
Typ: string (reprezentujący integer)
 
Określa elastyczność elementu, co oznacza w jaki sposób kontener dystrybuuje dostępną przestrzeń pomiędzy swoimi potomkami. Elementy elastyczne powiększają się i zmniejszają wypełniając całą dostępną przestrzeń. Elementy posiadające wyższą wartość tego atrybutu powiększają się bardziej niż elementy z niższymi wartościami, proporcjonalnie do podanych wartości. Konkretna wartość nie jest brana pod uwagę jeśli nie ma więcej elementów elastycznych w danym kontenerze.  W chwili gdy domyślny rozmiar elementów w pudełku jest już obliczony, elementom przydzielana jest pozostała wolna przestrzeń w zależności od ich współczynnika elastyczności.