We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

firstdayofweek
Typ: integer
Dzień tygodnia, który jest wyświetlany jako pierwszy dzień w siatce kalendarza. Zakres wartości jest od 0 do 6, gdzie 0 jest niedzielą, a 6 jest sobotą. Domyślna wartość jest określana lokalnie, więc tylko stosujemy ten atrybut, jeśli chcemy to przesłonić.
 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,