MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

firstdayofweek

firstdayofweek
Typ: integer
Dzień tygodnia, który jest wyświetlany jako pierwszy dzień w siatce kalendarza. Zakres wartości jest od 0 do 6, gdzie 0 jest niedzielą, a 6 jest sobotą. Domyślna wartość jest określana lokalnie, więc tylko stosujemy ten atrybut, jeśli chcemy to przesłonić.
 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,