MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

first-tab
Typ: boolean
Ten atrybut będzie ustawiony na true, dla pierwszej karty. Ten atrybut nie powinien być ustawiany ręcznie, lecz wtedy, gdy jest stosowany w motywie, a jeśli jest pierwszą kartą, to powinna mieć ona inny sposób nadania stylu.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,