MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

eventnode
Typ: jedna z wartości poniżej
Sygnalizuje gdzie zdarzenia nawigacji klawiaturą są nasłuchiwane. Jeśli ten atrybut jest nieokreślony, zdarzenia są nasłuchiwane z tabbox. Tak więc, jeśli ten atrybut nie jest stosowany, tabbox lub element wewnątrz niego musi posiadać aktywną nawigację klawiatury do zastosowania.
  • parent: Nawigacja klawiatury jest opanowana w rodzicu tabbox.
  • window: Nawigacja klawiatury jest opanowana na poziomie okna. Nawigacja kartą przydarzyć się może pod warunkiem, jeśli jakikolwiek element w oknie jest aktywny.
  • document: Nawigacja klawiatury jest opanowana na poziomie dokumentu. Nawigacja kartą przydarzyć się może pod warunkiem, jeśli jakikolwiek element w dokumencie jest aktywny.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,