equalsize

equalsize
Typ: jedna z wartości poniżej
Ten atrybut potrafi tworzyć dziecko elementu o takim samym rozmiarze.
  • always: Dla elementów zorientowanych poziomo, będzie tworzone dziecko ze wszystkich posiadanych szerokości potomka. Dla elementów zorientowanych pionowo będzie tworzone jego dziecko wszystkich posiadanych wysokości najwyższego potomka.
  • never: Wszystkie dzieci są wyświetlone w rozmiarze żądanym przez zawartość lub określone poprzez atrybut szerokości i wysokości lub poprzez własność szerokości i wysokości CSS.