empty

empty
Typ: boolean
Ustawia true, jeśli element jest kontenerem bez elementu potomnego. Zostanie ustawiony poprzez kreator szablonów jako potrzebny.