MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

editortype
Typ: jedna z wartości poniżej
Typ edytora do zastosowania. Ta wartość będzie przesłonięta w zależności od typu dokumentu załadowanego w edytorze.
  • html: Edytor HTML.
  • text: Edytor tekstowy.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,