We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

editortype

editortype
Typ: jedna z wartości poniżej
Typ edytora do zastosowania. Ta wartość będzie przesłonięta w zależności od typu dokumentu załadowanego w edytorze.
  • html: Edytor HTML.
  • text: Edytor tekstowy.


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,