editable
Typ:boolean
Sygnalizuje, która wartość menulist może być modyfikowana poprzez wpis bezpośrednio do wartości pola. This is rendered as a textbox with a drop-down arrow beside it. The user may enter text into the textbox or select one of the choices by clicking from the drop-down. If used in a tree, editable allows the content to be changed, especially useful when type="checkbox".

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: SphinxKnight, teoli, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: SphinxKnight,