MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

dragging
Typ: boolean
Ten atrybut będzie ustawiony na true, jeśli kolumna będzie przesuwana. Ten atrybut jest ustawiony automatycznie, więc nie powinniśmy go przestawiać ręcznie.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,