MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

dragging
Typ: boolean
Ten atrybut będzie ustawiony na true, jeśli kolumna będzie przesuwana. Ten atrybut jest ustawiony automatycznie, więc nie powinniśmy go przestawiać ręcznie.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,