Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

dragging

dragging
Typ: boolean
Ten atrybut będzie ustawiony na true, jeśli kolumna będzie przesuwana. Ten atrybut jest ustawiony automatycznie, więc nie powinniśmy go przestawiać ręcznie.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,