mozilla
Wyniki wyszukiwania

  dlgType

  dlgType
  Typ: jedna z wartości poniżej
  Typ dialogowy używany jest tylko, kiedy przycisk znajduje się w oknie dialogowym. Dzięki temu można zastąpić standardowe przyciski okna dialogowego własnymi przyciskami, z tym że metody obsługi zdarzeń okna dialogowego nadal będą funkcjonować. Przykładowo, jeśli dlgType ma wartość accept, przycisk zastąpi przycisk akceptujący okna dialogowego, zwykle mający etykietę OK. Stosowanie tego atrybutu na przycisku nie znajdującym się w oknie dialogowym nie odniesie żadnego skutku. Poniżej przedstawiono możliwe wartości tego atrybutu:
  • accept: przycisk OK akceptujący zmiany po naciśnięciu.
  • cancel: przycisk Anuluj anulujący daną operację.
  • help: przycisk Pomoc wyświetlający informacje na temat okna dialogowego.
  • disclosure: przycisk służący do wyświetlenia dodatkowych informacji. Może to być zwykły przycisk lub trójkąt rozwijający.  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Marcoos, Diablownik, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,