disablesecurity

disablesecurity
Typ: boolean
Wartość true wyłącza UI bezpieczeństwa dla tej przeglądarki. Pominięcie tego atrybutu włącza je.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,