disableautoselect

disableautoselect
Typ: boolean
Jeśli ten atrybut jest true lub pominięty, zaznaczona pozycja w menu będzie aktualizowana dopasowując się do tego co użytkownik wprowadzi w polu tekstowym. Jeśli tekst nie dopasuje się do jakiejkolwiek pozycji na liście, to zaznaczenie zostanie wyczyszczone. Jeśli ten atrybut jest false, zaznaczenie nigdy nie zostanie zaktualizowane do dopasowania pola tekstowego. Ten atrybut zastosowany jest tylko do menulist, który jest zdolny do edycji.