dir

This is an archived page. It's not actively maintained.

Zobacz także

dir
Typ: jedna z wartości poniżej
Kierunek, w którym umieszczane są elementy potomne danego elementu.
  • normal: Elementy są umieszczane od lewej do prawej lub od góry do dołu, w kodzie XUL.
  • reverse: Elementy są umieszczane od prawej do lewej lub od dołu do góry. Jest to odwrotność porządku, w którym zostały one umieszczone w kodzie XUL.