MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

defaultset
Tylko Firefox
Typ: lista pozycji id oddzielona przecinkiem
Domyślne ustawienie wyświetlanych pozycji na toolbar. To powinno być ustawione na listę pozycji ID oddzieloną przecinkiem pochodzącą z toolbarpalette. Na przykład, back-button,forward-button,print-button.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,