defaultButton

defaultButton
Typ: string
Zwykle nie powinno się ustawiać tego atrybutu. Określa on domyślny przycisk w oknie dialogowym. Zazwyczaj oznacza to, że przycisk zostanie aktywowany po naciśnięciu klawisza Enter. Atrybutowi temu powinna być przypisana jedna z wartości używanych przez atrybut buttons.