default

default
Typ: boolean
Jeśli true, element tooltip jest stosowany jako domyślne wyskakujące okienko do wyświetlenia podpowiedzi w okienku.