datepicker.type

type
Typ:jedna z wartości poniżej
Możemy ustawić typ atrybutu na jeden z poniższych określonych typów elementu datepicker, aby je zastosować:
  • normal: Element datepicker z trzema polami dla wprowadzenia roku, miesiąca i dnia. Ta wartość jest domyślna, więc nie określaj typu atrybutu, jeśli jego wartość jest już pobrana.
  • grid: Element datepicker, który wyświetla siatkę kalendarza , gdzie jeden miesiąc jest pokazany w jednym czasie.
  • popup: Element datepicker z trzema polami do wprowadzenia lecz but an additional dropdown button, which, when pressed, will display a popup calendar grid.
Typ normalny
 
Image:Controlsguide-datepicker.png
Typ siatki
 
Image:Controlsguide-datepicker-grid.png
Typ wyskakującego okienka
 
Image:Controlsguide-datepicker-popup.png