MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

currentset

currentset
Tylko Firefox
Typ: łańcuch znaków oddzielony przecinkiem
Aktualne ustawienia wyświetlanych pozycji na toolbar. Będą modyfikowane, gdy użytkownik przystosuje do własnych ustawień pasek narzędzi. Wartość tego atrybutu powinna być listą pozycji ID z toolbarpalette oddzielonych przecinkiem lub dodatkowo w następujący sposób: "separator", "spring", "spacer".

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,