current

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

current
Typ:boolean
Ten atrybut będzie ustawiony na true, jeśli listitem jest aktualną pozycją. Jest typowo używany przez motyw do customize the focus ring. Aby zaznaczyć aktualną pozycję w listbox, listbox używa do tego własności selectedItem.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: SphinxKnight, teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: SphinxKnight,