current
Typ:boolean
Ten atrybut będzie ustawiony na true, jeśli listitem jest aktualną pozycją. Jest typowo używany przez motyw do customize the focus ring. Aby zaznaczyć aktualną pozycję w listbox, listbox używa do tego własności selectedItem.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: wbamberg, mdnwebdocs-bot, SphinxKnight, teoli, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,