contextmenu

This is an archived page. It's not actively maintained.

contextmenu
Typ: id elementu popup
Alternatywna nazwa dla atrybutu context, jednakże odpowiada również własności skryptu 'contextmenu'.