MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

containment

containment
Typ: URI predykatu RDF
Ten atrybut określa własności RDF, które sygnalizują, że źródło jest kontenerem. Kiedy generujemy zawartość z szablonu to jest stosowany do określenia, które zasoby z bazy danych są kontenerami i w ten sposób posiada węzły potomne i które nie są kontenerami.
Ten atrybut powinien zostać umieszczony w tym samym elemencie, w którym są źródła danych i atrybuty ref. Może być ustawiona jedna spacja przerwy w liście własności RDF lub źródeł.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,