mozilla
Wyniki wyszukiwania

  containment

  containment
  Typ: URI predykatu RDF
  Ten atrybut określa własności RDF, które sygnalizują, że źródło jest kontenerem. Kiedy generujemy zawartość z szablonu to jest stosowany do określenia, które zasoby z bazy danych są kontenerami i w ten sposób posiada węzły potomne i które nie są kontenerami.
  Ten atrybut powinien zostać umieszczony w tym samym elemencie, w którym są źródła danych i atrybuty ref. Może być ustawiona jedna spacja przerwy w liście własności RDF lub źródeł.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,