command

command
Typ: id elementu
Ustawiony na wartość atrybutu id elementu command, obserwowanego przez ten element.

Przykład

<command id="cmd_openhelp" oncommand="alert('Help');"/>
<button label="Help" command="cmd_openhelp"/>
<button label="More Help" command="cmd_openhelp"/>

Zobacz także

Element command, commandset i atrybut oncommand.