MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

colorpicker.type

type
Typ: string
Jeśli ten atrybut nie jest prezentowany, to colorpicker jest wyświetlony wewnątrz okna. Jeśli jest ustawiony w tekście przycisku (button), to colorpicker jest wyświetlony jako przycisk. Kiedy użytkownik naciśnie przycisk, pojawi się okienko popup, z którego użytkownik może wybrać kolor.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,