collapse

collapse
Typ: jedna z wartości poniżej
Określa, która strona rozdzielacza splitter jest zawinięta, kiedy jest kliknięty jego grippy. Jeśli ten atrybut nie jest określony, rozdzielacz nie będzie przypadkiem zawinięty. Powinieneś dodać element grippy wewnątrz rozdzielacza, kiedy chcesz użyć go do zawinięcia.
  • none: Brak zawinięcia.
  • before: Kiedy grippy jest kliknięty, element będący przed rozdzielaczem i mający tego samego rodzica jest zwinięty, więc jego szerokość lub wysokość wyniesie 0.
  • after: Kiedy grippy jest kliknięty, element będący po rozdzielaczu i mający tego samego rodzica jest zwinięty, więc jego szerokość lub wysokość wyniesie 0.
  • both (tylko w Gecko 1.9+): Oba elementy rozdzielacza; przed i po nim mogą być zawinięte, jeśli rozmiar tego elementu będzie spadał do minimalnego rozmiaru odpowiedniego do pozycji rozdzielacza.