Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

class

class
Typ: string
Definiuje klasę stylu dla elementu. Wiele klas może być określanych przez oddzielenie ich spacją.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Kjj2
 Ostatnia aktualizacja: teoli,