MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

class
Typ: string
Definiuje klasę stylu dla elementu. Wiele klas może być określanych przez oddzielenie ich spacją.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Kjj2
 Ostatnia aktualizacja: teoli,