We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

class
Typ: string
Definiuje klasę stylu dla elementu. Wiele klas może być określanych przez oddzielenie ich spacją.


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Kjj2
Ostatnia aktualizacja: teoli,