class

class
Typ: string
Definiuje klasę stylu dla elementu. Wiele klas może być określanych przez oddzielenie ich spacją.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,