checkState

checkState
Typ: integer, wartość 0, 1 lub 2
Ten atrybut może być użyty do utworzenia przycisków trójstanowych, ponumerowanych 0, 1 i 2. W stanie 0 lub 1 naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie go do stanu przeciwnego. To znaczy, że przycisk działa podobnie jak pole wyboru, z wyjątkiem tym, że jest tu także stan trzeci, który musi być ustawiony ręcznie poprzez dostosowanie stanu zaznaczenia. Jeśli chcemy dostosować różne zachowania stanu przycisku, musimy ustawić atrybut autoCheck na false i dostosować stany przycisku za pomocą skryptu. Atrybut type musi być ustawiony na checkbox dla przycisków ze stanem zaznaczenia. Stałe dla dostępnych wartości dla tego atrybutu znajdują się w interfejsie nsIDOMXULButtonElement.