We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

buttons
Typ: rozdzielona przecinkami lista poniższych wartości
Rozdzielona przecinkami lista przycisków do wyświetlenia w okienku dialogowym. Przyciski zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu w zależności od platformy systemowej użytkownika, a podstawowa obsługa zdarzeń zostanie wykonana automatycznie. Następujące wartości mogą zostać użyte w tej liście:
  • accept: Przycisk OK, który będzie akceptował zmiany po naciśnięciu. Ten przycisk będzie także przyciskiem domyślnym.
  • cancel: Przycisk Anuluj, który będzie anulował operacje.
  • help: Przycisk Pomoc służący do wyświetlenia okienka pomocy.
  • disclosure: Przycisk pokazujący więcej informacji. Może być to przycisk lub trójkąt rozwijający.
  • extra1: Opcjonalny przycisk dodatkowy. Można ustawić jego etykietę za pomocą atrybutu buttonlabelextra1.
  • extra2: Drugi opcjonalny przycisk dodatkowy. Można ustawić jego etykietę za pomocą atrybutu buttonlabelextra2.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,