button.type

type
Typ: jedna z wartości poniżej
Typ przycisku. Jeśli atrybut nie jest dołączony, zostanie utworzony normalny przycisk.
  • checkbox: Przycisk tego typu może być w dwóch stanach. Naciskając go, użytkownik przełącza między stanami. Nie jest to to samo, co pole wyboru, ponieważ wygląda jak przycisk.
  • menu: Utworzony zostanie przycisk z wyskakującym menu. W tym przypadku wewnątrz tego elementu należy umieścić element menupopup. Użytkownik może nacisnąć gdziekolwiek na przycisku, aby otworzyć lub zamknąć menu.
  • menu-button: Również tworzy przycisk z wyskakującym menu. W odróżnieniu od typu menu, typ ten wymaga, by w celu otwarcia menu użytkownik nacisnął strzałkę, natomiast inne polecenie może zostać wywołane, kiedy naciśnie on główną część przycisku.
  • radio: Przycisk działa tak jak przycisk opcji. Tylko jeden przycisk w grupie może być włączony jednocześnie.