browser.type

This is an archived page. It's not actively maintained.

type
Typ: jedna z wartości poniżej
Typ przeglądarki, który może zostać użyty do ustawienia dostępu do dokumentu wczytywanego wewnątrz przeglądarki. Jeśli nie jest ustawiony, wczytywany dokument posiada taki sam dostęp jak okno zawierające <browser>.
  • content: Przeglądarka zawartości. Zawartość, która jest wczytywana wewnątrz przeglądarki, nie ma dostępu do warstwy chrome ponad nią.
  • content-primary: Główna przeglądarka dla zawartości. Zawartość, która jest wczytywana wewnątrz przeglądarki, nie ma dostępu do warstwy chrome ponad nią. Przykładowo, w przeglądarce WWW będzie to element, który wyświetla stronę internetową. Wygodniejszy dostęp do okna dla głównej zawartości zapewnia window.content.

Zobacz także

Dodatkowe informacje znaleźć można kursie XUL i iframe