autoscroll

przez 4 współtwórców
autoscroll
Tylko Firefox
Typ: boolean
Wartość false wyłącza automatyczne przewijanie dla danej przeglądarki. Jeśli atrybut jest ustawiony na true lub zostanie pominięty, automatyczne przewijanie zostanie włączone lub będzie zależne od wartości opcji general.autoScroll.


Autorzy i etykiety dokumentu

Contributors to this page: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,