We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

autoscroll

autoscroll
Tylko Firefox
Typ: boolean
Wartość false wyłącza automatyczne przewijanie dla danej przeglądarki. Jeśli atrybut jest ustawiony na true lub zostanie pominięty, automatyczne przewijanie zostanie włączone lub będzie zależne od wartości opcji general.autoScroll.


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,