autocompletesearch

autocompletesearch
Typ: lista wartości oddzielonych spacją
Lista szukanych nazw komponentów oddzielona spacją, który każdy implementuje interfejs nsIAutoCompleteSearch. Komponenty są tworzone za pomocą nazwy @mozilla.org/autocomplete/search;1?name=, gdzie: name jest listą w tym atrybucie.
  • history: Przeszukuje hostorię adresów URL przeglądarki,
  • form-history: Przeszukuje wartości, które użytkownik wpisał w pola formularza.