autoFillAfterMatch

autoFillAfterMatch
Typ: boolean
Jeśli zwracana jest wartość true cały tekst najlepszego trafienia zostanie wyświetlony na końcu wejścia. Jeśli wartość false tylko wartość, która nie została wyświetlona zostanie wpisana. Atrybut autoFill musi zostać ustawiony na wartość true, by móc korzystać z powyższej własności.