mozilla
Wyniki wyszukiwania

  autoCheck

  autoCheck
  Typ: boolean
  Gdy atrybut ten ma wartość true lub nie jest ustawiony, stan zaznaczenia przycisku będzie przełączany przy każdym jego naciśnięciu. Gdy wartość została ustawiona na false, stan zaznaczenia musi być dopasowany ręcznie.


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,