We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

autoCheck
Typ: boolean
Gdy atrybut ten ma wartość true lub nie jest ustawiony, stan zaznaczenia przycisku będzie przełączany przy każdym jego naciśnięciu. Gdy wartość została ustawiona na false, stan zaznaczenia musi być dopasowany ręcznie.


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82, Diablownik
Ostatnia aktualizacja: teoli,