MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

attribute
Typ: nazwa atrybutu
Atrybut, który obserwuje obserwator. Kiedy wartość atrybutu zmieni się, zdarzenie rozgłaszacza jest wywoływane w obserwatorze. Zastosujemy wartość * do obserwacji wszystkich atrybutów rozgłaszaczy. Atrybuty id, ref i persist nie są obserwowane.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,