MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

attribute
Typ: nazwa atrybutu
Atrybut, który obserwuje obserwator. Kiedy wartość atrybutu zmieni się, zdarzenie rozgłaszacza jest wywoływane w obserwatorze. Zastosujemy wartość * do obserwacji wszystkich atrybutów rozgłaszaczy. Atrybuty id, ref i persist nie są obserwowane.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,