Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

attribute

attribute
Typ: nazwa atrybutu
Atrybut, który obserwuje obserwator. Kiedy wartość atrybutu zmieni się, zdarzenie rozgłaszacza jest wywoływane w obserwatorze. Zastosujemy wartość * do obserwacji wszystkich atrybutów rozgłaszaczy. Atrybuty id, ref i persist nie są obserwowane.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,