alwaysopenpopup

alwaysopenpopup
Typ: boolean
Jeśli true, auto kompletowanie wyskakującego okienka zostanie wyświetlone zdarzenie, kiedy tam nie będzie dopasowany. Jeśli false, domyślna wartością będzie ukrycie okienka wyskakujące.