MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

alwaysopenpopup

alwaysopenpopup
Typ: boolean
Jeśli true, auto kompletowanie wyskakującego okienka zostanie wyświetlone zdarzenie, kiedy tam nie będzie dopasowany. Jeśli false, domyślna wartością będzie ukrycie okienka wyskakujące.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,