accesskey

accesskey
Typ: znak
Powinien być ustawiony na literę, która zostanie zastosowana jako klawisz dostępu. Litera ta powinna być jedną z liter, które są wyświetlane w etykiecie tekstowej (label) dla elementu.
Litera ta będzie zazwyczaj podkreślona pomimo, że to zachowanie będzie poza używaną platformą systemową i poza określonym motywem. Kiedy użytkownik naciśnie ALT (lub podobny klawisz, który się różni w zależności od używanej platformy) wraz z klawiszem dostępu, element stanie się aktywny. Pomimo że wielkość liter nie ma tu znaczenia, jeśli w etykiecie dostępne są małe i wielkie litery, podkreślona zostanie ta, której wielkość zgadza się z wielkością litery z tego atrybutu.


Przykład

grafika:XUL_ref_accesskey_attr.png
<vbox>	
  <label value="Enter Name" accesskey="e" control="myName"/>
  <textbox id="myName"/>
  <button label="Cancel" accesskey="n"/>
  <button label="Ok" accesskey="O"/>
</vbox>

Zobacz także

Atrybut label, atrybut acceltext