Program Zarządzający Bezpieczeństwem Osobistym (ang. Personal Security Manager)

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Program Zarządzający Bezpieczeństwem Osobistym (PZBO) składający się ze zbioru bibliotek, wykonuje operacje kodujące w imieniu aplikacji klienckiej. W skład operacji wchodzą ustanawianie połączeń SSL, podpisywanie i weryfikacja podpisu, certyfikat zarządzania (w tym wydanie lub unieważnienie certyfikatu) jak również inne ogólne funkcje Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure).

Uwagi:

  • PZBO jest teraz częścią przeglądarki Firefox i nie posiada osobnej instrukcji.
  • Zarchiwizowane dane na temat PZBO