MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Program Zarządzający Bezpieczeństwem Osobistym (ang. Personal Security Manager)

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Program Zarządzający Bezpieczeństwem Osobistym (PZBO) składający się ze zbioru bibliotek, wykonuje operacje kodujące w imieniu aplikacji klienckiej. W skład operacji wchodzą ustanawianie połączeń SSL, podpisywanie i weryfikacja podpisu, certyfikat zarządzania (w tym wydanie lub unieważnienie certyfikatu) jak również inne ogólne funkcje Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure).

Uwagi:

  • PZBO jest teraz częścią przeglądarki Firefox i nie posiada osobnej instrukcji.
  • Zarchiwizowane dane na temat PZBO

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: MarSusz85
 Ostatnia aktualizacja: MarSusz85,