Program Zarządzający Bezpieczeństwem Osobistym (ang. Personal Security Manager)

This is an archived page. It's not actively maintained.

Program Zarządzający Bezpieczeństwem Osobistym (PZBO) składający się ze zbioru bibliotek, wykonuje operacje kodujące w imieniu aplikacji klienckiej. W skład operacji wchodzą ustanawianie połączeń SSL, podpisywanie i weryfikacja podpisu, certyfikat zarządzania (w tym wydanie lub unieważnienie certyfikatu) jak również inne ogólne funkcje Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure).

Uwagi:

  • PZBO jest teraz częścią przeglądarki Firefox i nie posiada osobnej instrukcji.
  • Zarchiwizowane dane na temat PZBO