We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

Program Zarządzający Bezpieczeństwem Osobistym (ang. Personal Security Manager)

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Program Zarządzający Bezpieczeństwem Osobistym (PZBO) składający się ze zbioru bibliotek, wykonuje operacje kodujące w imieniu aplikacji klienckiej. W skład operacji wchodzą ustanawianie połączeń SSL, podpisywanie i weryfikacja podpisu, certyfikat zarządzania (w tym wydanie lub unieważnienie certyfikatu) jak również inne ogólne funkcje Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure).

Uwagi:

  • PZBO jest teraz częścią przeglądarki Firefox i nie posiada osobnej instrukcji.
  • Zarchiwizowane dane na temat PZBO

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: MarSusz85
 Ostatnia aktualizacja: MarSusz85,