Próbka Kodu NSS

Próbka kodu NSS

Zbiór przykładowych programów demonstruje zastosowanie NSS do zadań związanych z kryptografią, obsługą certyfikatów, SSL, itp. Prezentuje też dobre praktyki w stosowaniu kryptografii.

 

  1. Próbka 1: Generacja Kluczy i Transport Między Serwerami
  2. Próbka 2: Szyfrowanie Symetryczne
  3. Próbka 3: Haszowanie, MAC
  4. Próbka 4: Kryptografia PKI
  5. Próbka 5: Kryptografia PKI poprzez publiczny i prywatny klucz w formacie DER
  6. Próbka 6: Stałe Klucze Symetryczne w bazie danych NSS


To dość stare przykłady, które należy zastąpić. Sprawdź https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=490238

Dostępne jest tymczasowe repozytorium gita z aktualnie rozwijanymi projektami

git clone git://fedorapeople.org/~emaldonado/samples.git