Przewodnik po wyszukiwaniu raportów o awariach

This is an archived page. It's not actively maintained.

Przed przeczytaniem tej strony przeczytaj dokumentację poszczególnych raportów o awariach.

Strona z statystyką awarii Mozilli zapewnia narzędzia do badania dużej liczby raportów o awariach Firefoksa. Ten przewodnik po przeszukiwaniu raportów o awariach może pomóc w zlokalizowaniu raportów o awariach, które pomogą Ci znaleźć i naprawić błąd przeglądarki Firefox, nad którym pracujesz.

W szczególności statystyki awarii oferuje dwie podstawowe funkcje:

Badawczy
    Możesz przeszukiwać bazę danych raportów o awariach według ponad 100 kryteriów: podpis awarii, data, platforma, produkt, wersja itp.
Grupowanie
    Możesz grupować wyniki każdego wyszukiwania w grupy przy użyciu tych samych kryteriów.

Uzyskanie pełnej mocy i elastyczności wymaga dobrego zrozumienia obu tych funkcji. Wyszukiwanie jest łatwe do zrozumienia, ale funkcje grupowania są łatwe do przeoczenia.

Badawczy
Formularz wyszukiwania

Możesz przejść do strony wyszukiwania, klikając link "Super wyszukiwanie" w pobliżu paska narzędzi w prawym górnym rogu dowolnej strony ze statystykami awarii. Pojawi się formularz wyszukiwania, taki jak na poniższym zrzucie ekranu.

 

Results of a default search in crash-stats

 

Pola są udostępniane dla czterech powszechnych kryteriów wyszukiwania: produktu, wersji, platformy i typu procesu. Pole produktu jest wstępnie wypełnione "Firefox", ponieważ jest to częsty przypadek. Jak pokazuje drobny druk, domyślny zakres dat to ostatni tydzień.

Domyślne wyszukiwanie: facet podpisu

Jeśli klikniesz przycisk "Szukaj", otrzymasz wyniki, takie jak na poniższym zrzucie ekranu.

 

Results of a default search in crash-stats

Domyślnie wybrana jest karta "Podpis wzorca". ("Facet" to termin oznaczający "grupę".) W tych wynikach znalezione raporty o awariach są pogrupowane według sygnatury awarii i uszeregowane według wielkości grupy. Kolumny pokazują rangę, podpis, rozmiar (zarówno liczbę, jak i proporcję pasujących raportów o awariach), a wreszcie listę błędów, które zostały oznaczone jako odnoszące się do tego podpisu.

Liczby są duże, ponieważ to wyszukiwanie pasowało do wszystkich raportów awarii Firefoksa z ostatnich siedmiu dni. Pierwsza grupa ma ponad 100 000 raportów o awariach, co stanowi 7,77% wszystkich pasujących awarii. Oznacza to, że istnieje ponad 1,3 miliona raportów o awariach pasujących do tego wyszukiwania.

Możesz uporządkować grupy na różne sposoby, klikając nagłówki kolumn. Łącza w wynikach robią następujące rzeczy.

    
Pierwsze łącze w każdej komórce kolumny "Podpis" łączy się z raportem podpisu, który zawiera dodatkowe szczegóły dotyczące raportów o awariach z tym podpisem.
    
Łącze "Dodaj termin" w każdej komórce kolumny "Podpis" pozwala na węższe późniejsze wyszukiwanie wśród raportów o awariach z tym podpisem.
    
Linki w każdym linku do komórki w kolumnie "Błędy" do raportów o błędach w Bugzilli.

Domyślne wyszukiwanie: raporty o awariach

Jeśli przejdziesz do zakładki "Crash Reports", zobaczysz wyniki podobne do tych na poniższym zrzucie ekranu.

Results of a default search in crash-stats (crash reports tab)

Wyniki domyślnego wyszukiwania w statystykach awarii (karta raportów awarii)

Jest to lista wszystkich pojedynczych raportów o awariach pasujących do kryteriów wyszukiwania. Jeśli liczba dopasowań jest duża - w tym przypadku przekracza ona 1,3 miliona, tak jak widzieliśmy w zakładce "Podpis wzorca" - wyniki będą rozłożone na wiele stron, które możesz odwiedzić, klikając linki na górze po prawej stronie karty.

Łącza w wynikach robią następujące rzeczy.

    
Łącze w każdej komórce kolumny "Identyfikator awarii" łączy się z indywidualnym raportem o awarii.
    
Łącza w każdej komórce kolumny "Podpis" mają ten sam efekt, co w zakładce "Podpis wzorca".
    
Łącza w pozostałych komórkach kolumn pozwalają również na węższe późniejsze wyszukiwanie z wartością tego linku dodaną do kryteriów wyszukiwania.

Węższe wyszukiwanie

Możesz dodać kryteria, aby wykonać węższe wyszukiwanie. Na przykład, aby wykonać wyszukiwanie wszystkich raportów awarii systemu Mac, które wystąpiły podczas działania modułu czyszczenia pamięci JavaScript, wykonaj następujące czynności.

    
Dodaj "Mac OS X" do pola "Platforma".
    
Wybierz "Nowa linia", a następnie wybierz pole ("jest zbieranie śmieci") i operator ("jest prawdą"). Operatory dostępne dla każdego pola zależą od jego rodzaju.

Po dodaniu tych kryteriów formularz wyszukiwania wygląda jak na poniższym zrzucie ekranu.

crash-stats Super Search form with additional criteria

crash-stats Super Search z dodatkowymi kryteriami

Po kliknięciu "Szukaj" otrzymamy wyniki takie jak na poniższym zrzucie ekranu.

 

Results of a narrower search in crash-stats

Wyniki węższego wyszukiwania w statystykach awarii

Liczba raportów o awariach odpowiadających temu wyszukiwaniu znajduje się w tysiącach, czyli znacznie mniej niż w poprzednim wyszukiwaniu.
Podpis Proto

Pole "podpis proto" jest tylko nieprzetworzonym nieprzetworzonym stosem awarii połączonym razem.

Możesz zrobić takie rzeczy jak:

    
Wyszukaj awarie, w których podpis jest Foo, a podpis proto zawiera Bar. Jest to przydatne, jeśli masz dość ogólny podpis i chcesz zobaczyć, ile z nich jest szczególnym przypadkiem, z którym się zetknąłeś. Lub zamiast podpisu Foo, powodu awarii lub czegoś innego.
    
Użyj go jako aspekt. Pozwala to rzucić okiem na pełne podpisy wypadków na jeden rzut oka, trochę razem. Zauważ, że ponieważ podpis proto zawiera cały podpis, rzeczy nie są pogrupowane aż tak dobrze.

Grupowanie

W poprzedniej sekcji widzieliśmy jeden przykład grupowania w zakładce "Podpis faceta", która jest domyślnie wyświetlana. Ale istnieje wiele innych interesujących sposobów na grupowanie wyszukiwań.
Aspekty w formularzu wyszukiwania

Aby wykonać wyszukiwanie z grupowaniem bez podpisów, najpierw kliknij tekst "Więcej opcji ...", który pokazuje dodatkowe pola pokazane na poniższym zrzucie ekranu.

crash-stats Super Search z różnymi aspektami

crash-stats Super Search form with different facets

(Pola "Pokaż kolumny" i "Sortuj według" są proste: mają zastosowanie do karty "Raporty o awariach" wszelkich wyników wyszukiwania i nie są związane z grupowaniem).

Pole "Facet on" jest tym, które kontroluje grupowanie. Domyślnie zawiera ona wartość "podpis", co wyjaśnia, dlaczego we wcześniejszych wynikach wyszukiwania widzieliśmy kartę "Podpis wzorca". Ale możemy zmienić wartości w tym polu i uzyskać różne karty aspektów w wynikach wyszukiwania.

Grupowanie według platformy

Na przykład, jeśli zaczniemy od domyślnego wyszukiwania wszystkich awarii Firefoksa w zeszłym tygodniu, ale zastąpimy aspekt "podpisu" słowem "platforma" i "przyczyna krachu moz", otrzymamy wyniki wyszukiwania z dwiema kartami aspektów. Pierwszym z nich jest zakładka "Facility platformy", z wynikami podobnymi do pokazanych na poniższym zrzucie ekranu.

Wyniki fasetowanego wyszukiwania w statystykach awarii

Results of a faceted search in crash-stats

Ma tę samą kolumnę co karta "Podpis wzorca", którą widzieliśmy wcześniej, z wyjątkiem kolumny "Błędy", ponieważ jest to specjalna kolumna, która dotyczy tylko aspektu podpisu. Ta karta pokazuje rozkład raportów o awariach na różnych platformach. Raporty o awariach zawsze zawierają pole platformy (chociaż może być puste, jeśli coś poszło nie tak), a więc wartości procentowe wynoszą do 100.
Grupowanie według "przyczyny awarii moz"

Druga karta aspektów to zakładka "Przyczyna przyczyny awarii", z wynikami podobnymi do pokazanych na poniższym zrzucie ekranu.

Wyniki wyszukiwania fasetowego w statystykach awarii (karta przyczyny awarii Momo)

Results of a faceted search in crash-stats (moz crash reason tab)


To natychmiast pokazuje, które połączenia MOZ_CRASH są często trafiane przez użytkowników. Tylko podzbiór raportów o awariach zawiera pole "przyczyna awarii moz" - te, które uległy awarii w wyniku trafienia wywołania MOZ_CRASH - więc wszystkie awarie, których brakuje w tym polu, są pomijane na tej karcie. Z tego powodu wartości procentowe nie sumują się do 100.
Przykład mniej przydatnego grupowania

Przydatność grupowania zależy od pola. W szczególności pola, które mogą mieć wiele możliwych wartości (takich jak pola numeryczne) często nie grupują się dobrze. Na przykład, jeśli wykonamy domyślne wyszukiwanie pogrupowane według czasu działania, otrzymamy wyniki takie jak na poniższym zrzucie ekranu.

Results of a faceted search in crash-stats (uptime)

W tym przykładzie 10 najczęstszych grup stanowi mniej niż 12% wszystkich awarii, a ponadto występuje bardzo długi ogon. Wyniki te zostałyby poprawione przy użyciu zakresów numerycznych zamiast poszczególnych wartości, ale niestety nie jest to obsługiwane.
Zaawansowane użycie

Połączenie wyszukiwania i grupowania jest potężne. Wyszukiwania znajdują raporty o awariach pasujące do określonych kryteriów, a grupowanie porządkuje te raporty o awariach w interesujące grupy.

Po przeprowadzeniu wyszukiwania adres URL strony jest aktualizowany w celu uwzględnienia parametrów wyszukiwania. Oznacza to, że wyniki każdego wyszukiwania można łatwo udostępnić, kopiując i wklejając adres URL strony.

Aby stać się ekspertem w wyszukiwaniu i grupowaniu, musisz poznać pełny zakres ponad 100 dostępnych pól do wyszukiwania i grupowania. Jednym ze sposobów na poznanie ich jest przeczytanie wielu pojedynczych raportów o wypadkach; Zwróć uwagę, że wszystkie pola widoczne na karcie Szczegóły w pojedynczym raporcie o awarii zawierają wskazówkę, która wskazuje klucz do wyszukiwania. Możesz także przejrzeć kompletną listę.

Istnieje również interfejs API, za pomocą którego można programowo przeprowadzać wyszukiwanie. Zobacz pełną dokumentację dokumentacji API; zauważ, że używa terminu "agregacja" do grupowania / faceting.
Tłumaczenie polskie:
Potrzebuję pomocy? • Przewodnik redaktora • Przewodnik po stylach
Masz wersję roboczą: 27.12.2017 03:18:03.
Automatycznie zapisano wersję roboczą: 27.12.2017 06:00:25