MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Szkic
Strona ta nie jest jeszcze ukończona.

This page needs to become a pretty index to Mozilla projects whose documentation is located under it.

Mozmill
MozMill jest narzędziem i frameworkiem do pisania testów automatycznych dla aplikacji opartych na Gecko (Firefox, Thunderbird, Songbird, itp). Jest on zbudowany jako klienta wiersza poleceń, aby umożliwić testowanie i debugowanie. MozMill posiada bogate API, które pomogą Ci napisać testy funkcjonalne, które symulują interakcje użytkownika, jak również API do testów jednostowkych.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, splewako, Sheppy
 Ostatnia aktualizacja: teoli,