To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Szkic
Strona ta nie jest jeszcze ukończona.

This page needs to become a pretty index to Mozilla projects whose documentation is located under it.

Mozmill
MozMill jest narzędziem i frameworkiem do pisania testów automatycznych dla aplikacji opartych na Gecko (Firefox, Thunderbird, Songbird, itp). Jest on zbudowany jako klienta wiersza poleceń, aby umożliwić testowanie i debugowanie. MozMill posiada bogate API, które pomogą Ci napisać testy funkcjonalne, które symulują interakcje użytkownika, jak również API do testów jednostowkych.
Network Security Services
Network Security Services (NSS) is a set of libraries designed to support cross-platform development of security-enabled client and server applications. Applications built with NSS can support SSL v2 and v3, TLS, PKCS #5, PKCS #7, PKCS #11, PKCS #12, S/MIME, X.509 v3 certificates, and other security standards.
Program Zarządzający Bezpieczeństwem Osobistym (ang. Personal Security Manager)
Program Zarządzający Bezpieczeństwem Osobistym (PZBO) składający się ze zbioru bibliotek, wykonuje operacje kodujące w imieniu aplikacji klienckiej. W skład operacji wchodzą ustanawianie połączeń SSL, podpisywanie i weryfikacja podpisu, certyfikat zarządzania (w tym wydanie lub unieważnienie certyfikatu) jak również inne ogólne funkcje Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure).
Rhino
SpiderMonkey
XULRunner
Categories

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, splewako, Sheppy
Ostatnia aktualizacja: teoli,