This is an archived page. It's not actively maintained.

Projects

Szkic
Strona ta nie jest jeszcze ukończona.

This page needs to become a pretty index to Mozilla projects whose documentation is located under it.

Crash reporting
Firefox ships with an open-source crash reporting system. This system is combination of projects:
Midas
Midas is the code name for Gecko's built-in rich text editor. Midas can be enabled via JavaScript on an HTML document. When Midas is enabled, the document becomes editable by the user. Scripting for Midas is based on the DHTML commands supported by Internet Explorer. Internet Explorer supports the ability to make an entire document editable by setting the designMode property of the document object; this is how Midas is invoked in Gecko. Internet Explorer also supports the ability to edit specific elements using the contentEditable attribute; Starting with Firefox 3, Gecko also supports contentEditable. Once Midas is invoked, a few more methods of the document object become available.
Mozmill
MozMill jest narzędziem i frameworkiem do pisania testów automatycznych dla aplikacji opartych na Gecko (Firefox, Thunderbird, Songbird, itp). Jest on zbudowany jako klienta wiersza poleceń, aby umożliwić testowanie i debugowanie. MozMill posiada bogate API, które pomogą Ci napisać testy funkcjonalne, które symulują interakcje użytkownika, jak również API do testów jednostowkych.
Necko
Biblioteka internetowa (Necko) dostarcza API niezależnego od platformy dla rozmaitych warstw internetowych działań, od połączeniowych do prezentacyjnych warstw. Necko jest używany w kliencie Mozilli i może być użyty do pisania innych aplikacji internetowych.
Network Security Services
Network Security Services (NSS) is a set of libraries designed to support cross-platform development of security-enabled client and server applications. Applications built with NSS can support SSL v2 and v3, TLS, PKCS #5, PKCS #7, PKCS #11, PKCS #12, S/MIME, X.509 v3 certificates, and other security standards.
Program Zarządzający Bezpieczeństwem Osobistym (ang. Personal Security Manager)
Program Zarządzający Bezpieczeństwem Osobistym (PZBO) składający się ze zbioru bibliotek, wykonuje operacje kodujące w imieniu aplikacji klienckiej. W skład operacji wchodzą ustanawianie połączeń SSL, podpisywanie i weryfikacja podpisu, certyfikat zarządzania (w tym wydanie lub unieważnienie certyfikatu) jak również inne ogólne funkcje Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure).
Rhino
SpiderMonkey