Pobieranie kodu źródłowego

Kod źródłowy Mozilla możesz nabyć poprzez pobranie archiwów źródłowych, albo przez użycie Mercurial (kontrola źródła). Jeśli dopiero zaczynasz lub jeśli chcesz stworzyć szczególne wydanie produktu Mozilli, polecamy pobrać archiwa źródłowe. W przeciwnym razie, zdobądź Kod Źródłowy Mozilli przez Mercurial (dla Firefox) lub Kod Źródłowy Mozilli przez Mercurial (dla ThunderBird, SeaMonkey i Firefox). Jeśli chcesz tylko przeglądać kod źródłowy, zamiast pobierać go, przeczytaj Przeglądanie i wyszukiwanie kodu źródłowego Mozilla online.

Przed zbudowaniem kodu źródłowego, przeczytaj  wymagania systemowe i instrukcje budowania kodu.

Licencja

Informacje o licencji dla kodu źródłowego znajdziesz na stronie licencyjnej.

Pobieranie

Wydania

Kod źródłowy dla wydań możesz nabyć z serwera FTP w podkatalogu "source" tego wydania, które chcesz pobrać. Struktura kataloguna serwerze FTP wygląda tak:

ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/PROJEKT/releases/WYDANIE/source/

gdzie nazwy zaznaczone kursywą oznaczają:

  • PROJEKT - Nazwa frojektu, jak firefox czy thunderbird.

  • WYDANIE  - Wydanie, jak 1.5.0.3 czy bonecho.

Dla przykładu, kod źródłowy dla Firefox wydanie 2.0.0.4 znajdziesz pod następującym adresem URL:

ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.4/source/

Najłatwiejszą drogą do znalezienia kodu źródłowego dla wydania, które chcesz nabyć, jest wejść na adres ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/ i kontynuować, kierując się strukturą katalogu napisaną powyżej. Możesz zrobić to za pomocą przeglądarki, jak Firefox lub klienta FTP, jak FileZilla.

Uwaga: Niektóre projekty dostarczają kodu źródłowego przez FTP, na przykład bonsai. W tym przypadku, możesz użyć CVS (jeśli to możliwe). Specyficzne wersje aplikacji są dostępne pod specyficznymi Tagami CVS.

Całe drzewo źródłowe nie jest dostępne do pobrania przez FTP.

Jeśli pobieranie przez ftp zawiedzie, wypróbuj serwer HTTP (Tylko dla najnowszych wydań).

Nightly

W tym momencie, archiwa ze źródłami nightly nie są dostępne.

Odpakowywanie

Kod źródłowy jest spakowany jako "bzipped tarballs". To oznacza, że musisz mieć zainstalowany tar wraz z  bzip2, odkąd pojawił się znacznik -j w komendach poniżej, który oznacza, że archiwum należy najpierw odpakować za pomocą bzip2. Aby odpakować archiwum z uniksowej powłoki (lub cygwinowej powłoki), wpisz:

tar -xjf <source-file.tar.bz2>

Lub, jeśli wolisz widzieć pliki, które są odpakowywane,

tar -xjvf <source-file.tar.bz2>
Wiadomość dla użytkowników systemu Windows: używanie programu WinRAR lub WinZip do odpakowania archiwów źródłowych nie zadziała. WinZip nie wspiera plików *.bz2 ,oraz archiwów, które zawierają pliki o zerowej długości, które nie są odpakowywane prawidłowo. Dla Windows, wypróbuj oprogramowanie 7-zip.