Add-on SDK

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Support for extensions using XUL/XPCOM or the Add-on SDK was removed in Firefox 57, released November 2017. As there is no supported version of Firefox enabling these technologies, this page will be removed by December 2020.

Add-ons using the techniques described in this document are considered a legacy technology in Firefox. Don't use these techniques to develop new add-ons. Use WebExtensions instead. If you maintain an add-on which uses the techniques described here, consider migrating it to use WebExtensions.

Starting from Firefox 53, no new legacy add-ons will be accepted on addons.mozilla.org (AMO) for desktop Firefox and Firefox for Android.

Starting from Firefox 57, only extensions developed using WebExtensions APIs will be supported on Desktop Firefox and Firefox for Android.

Even before Firefox 57, changes coming up in the Firefox platform will break many legacy extensions. These changes include multiprocess Firefox (e10s), sandboxing, and multiple content processes. Legacy extensions that are affected by these changes should migrate to use WebExtensions APIs if they can. See the "Compatibility Milestones" document for more information.

A wiki page containing resources, migration paths, office hours, and more, is available to help developers transition to the new technologies.

za pomocą dodatku sdk można tworzyć dodatki dla firefoksa. można użyć różnych standardowych technologii internetowych: javascript, html i css, aby utworzyć dodatki. sdk zawiera javascript apis, które można wykorzystać do tworzenia dodatków i narzędzi do tworzenia, uruchamiania, testowania i pakowania dodatków.


samouczki

zacząć

    jak zainstalować sdk i używać narzędzia jpm do tworzenia, testowania i dodawania pakietów.

Współpracuj z przeglądarką

    Otwieranie stron internetowych, słuchanie stron wczytywania i wyświetlania otwartych stron.

Techniki rozwoju

    Dowiedz się więcej o wspólnych technikach rozwoju, takich jak testowanie jednostkowe, logowanie, tworzenie modułów wielokrotnego użytku, lokalizacja i rozwój mobilny.

Utwórz składniki interfejsu użytkownika

    Utwórz elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski paska narzędzi, menu kontekstowe, pozycje menu i okna dialogowe.

Modyfikuj strony internetowe

    Modyfikuj strony pasujące do wzoru adresu URL lub dynamicznie modyfikuj określoną kartę.

Łącząc je razem

    Przykład dodatku do przykładu adnotatora


Przewodniki

Przewodnik dla współtwórców
    Dowiedz się, jak rozpocząć wkład do pakietu SDK oraz o najważniejsze idiom użyte w kodzie SDK, takie jak moduły, klasy i dziedziczenie, właściwości prywatne i procesy zawartości.
Infrastruktura SDK
    Aspekty technologii bazującej na technologii SDK: moduły, identyfikator programu i reguły określające zgodność z Firefoksem.
Skrypty zawartości
    Szczegółowy przewodnik po pracy z skryptami zawartości.

Idiomy SDK
    Ramka zdarzeń SDK i rozróżnienie między dodatkowymi skryptami a skryptami zawartości.
Migracja XUL
    Przewodnik po przenoszeniu dodatków XUL do pakietu SDK. W tym przewodniku znajdziesz porównanie obu zestawów narzędzi i przykładowy przykład przenoszenia dodatku XUL.
Multiprocess Firefox i SDK
    Jak sprawdzić, czy dodatek jest zgodny z wieloma procesorami Firefox, czy nie, i odpowiednio go naprawić.


Odniesienie

API wysokiego poziomu

    Dokumentacja dla interfejsów API SDK wysokiego poziomu.

Narzędzie odniesienia

    Dokumentacja referencyjna narzędzia jpm służącego do tworzenia, testowania i dodawania pakietów, konsoli globalnej używanej do logowania i pliku package.json.

API niskiego poziomu

    Dokumentacja dla interfejsów API SDK niskiego poziomu.