Miejsca

Miejsca są ulepszeniem systemu zakładek i historii Firefoksa. Wprowadzają one znacznie większą elastyczność i oferują możliwość kompleksowego wyszukiwania.  Poza tym, zawierają  kilka nowych funkcji, takich jak przechowywanie favicon ,czy możliwość dodawania własnych adnotacji do stron.It also includes a lot of new UI, which is not covered in this developer documentation (zobacz the non-developer wiki on Places).

Miejsca przechowujące dane w bazie danych sqlite używają interfejsów mozStorage.

Tematy

System zapytań
Jak używać dla zakładek i historii systemu zapytań z określonymi parametrami.
Dostęp do zakładek
Jak uzyskać dostęp do zakładek?
Kontenery użytkownika
Jak stworzyć kontener użytkownika to show links from a third party source in the Places views.
Widoki
Jak tworzyć i konfigurować widoki miejsc w twoich własnych aplikacjach i rozszerzeniach.
Instantiating Views
How to instantiate a control with a built-in places view for use in your extension or application.

Dokumentacja usług API

Usługa historii
Usługa zakładek
Usługa dynamicznych zakładek
Usługa opisów
Usługa favicon
Usługa Tagging

Dokumentacja projektu

Projekt miejsc
High-level overview of the places database design.
Projekt usługi historii
Projekt usługi historii.
Projekt usługi zakładek
Projekt usługi zakładek.
Projekt usługi opisów
Projekt usługi dynamicznych zakładek.