To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Miejsca są ulepszeniem systemu zakładek i historii Firefoksa. It aims to have significantly more flexibility and the ability to have complex querying. It also includes some new features such as favicon storage, and the ability to annotate pages with arbitrary information. It also includes a lot of new UI, which is not covered in this developer documentation (zobacz the non-developer wiki on Places).

Miejsca przechowujące dane w bazie danych sqlite używają interfejsów mozStorage.

Tematy

System zapytań
Jak używać dla zakładek i historii systemu zapytań z określonymi parametrami.
Dostęp do zakładek
Jak uzyskać dostęp do zakładek?
Kontenery użytkownika
Jak stworzyć kontener użytkownika to show links from a third party source in the Places views.
Widoki
Jak tworzyć i konfigurować widoki miejsc w twoich własnych aplikacjach i rozszerzeniach.
Instantiating Views
How to instantiate a control with a built-in places view for use in your extension or application.

Dokumentacja usług API

Usługa historii
Usługa zakładek
Usługa dynamicznych zakładek
Usługa opisów
Usługa favicon
Usługa Tagging

Dokumentacja projektu

Projekt miejsc
High-level overview of the places database design.
Projekt usługi historii
Projekt usługi historii.
Projekt usługi zakładek
Projekt usługi zakładek.
Projekt usługi opisów
Projekt usługi dynamicznych zakładek.

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: SphinxKnight,