mozilla

Porównywanie wersji

Manifesty Instalacji

Change Revisions

Wersja 122316:

Sprawdzenie wersji 122316 wykonane przez Ptak82

Wersja 122317:

Sprawdzenie wersji 122317 wykonane przez Nerf

Tytuł:
Manifesty Instalacji
Manifesty Instalacji
Ciąg znaków:
Manifesty_Instalacji
Manifesty_Instalacji
Etykiety:
Projekt_MDC, Wszystkie_kategorie, Strony_do_aktualizacji, Rozszerzenia, Dodatki, Strony_wymagające_dopracowania, "Toolkit API"
Projekt_MDC, Wszystkie_kategorie, Strony_do_aktualizacji, Rozszerzenia, Dodatki, Strony_wymagające_dopracowania, "Toolkit API"
Treść:

Revision 122316
Revision 122317
t140      <b>Firefox 1.5</b> Tą właściwość dodano w Firefoksie 1.5 i t140      <b>Firefox 1.5</b> Tę właściwość dodano w Firefoksie 1.5 i 
>jest ona wymagana tylko dla dodatków innych niż Rozszerzenia i Mo>jest ona wymagana tylko dla dodatków innych niż Rozszerzenia i Mo
>tywy.>tywy.

Wróć do historii