To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Summary

Pages Translated Translations up to date Translations technically reviewed Translations editorially reviewed Macros strings Translated macros strings
211 7 (3%) 0 (0%) 5 (71%) 5 (71%) 67 3 (4%)

All articles

Page Translated?
AnalyserNode Not available. Translate now.
AnalyserNode.AnalyserNode() Not available. Translate now.
AnalyserNode.fftSize Not available. Translate now.
AnalyserNode.frequencyBinCount Not available. Translate now.
AnalyserNode.getByteFrequencyData() Not available. Translate now.
AnalyserNode.getByteTimeDomainData() Not available. Translate now.
AnalyserNode.getFloatFrequencyData() Not available. Translate now.
AnalyserNode.getFloatTimeDomainData() Not available. Translate now.
AnalyserNode.maxDecibels Not available. Translate now.
AnalyserNode.minDecibels Not available. Translate now.
AnalyserNode.smoothingTimeConstant Not available. Translate now.
AudioBuffer Yes, but not up to date (178 days older). Edit.
AudioBuffer() Not available. Translate now.
AudioBuffer.copyFromChannel() Not available. Translate now.
AudioBuffer.copyToChannel() Not available. Translate now.
AudioBuffer.duration Not available. Translate now.
AudioBuffer.getChannelData() Not available. Translate now.
AudioBuffer.length Not available. Translate now.
AudioBuffer.numberOfChannels Not available. Translate now.
AudioBuffer.sampleRate Not available. Translate now.
AudioBufferSourceNode Not available. Translate now.
AudioBufferSourceNode.AudioBufferSourceNode() Not available. Translate now.
AudioBufferSourceNode.buffer Not available. Translate now.
AudioBufferSourceNode.detune Not available. Translate now.
AudioBufferSourceNode.loop Not available. Translate now.
AudioBufferSourceNode.loopEnd Not available. Translate now.
AudioBufferSourceNode.loopStart Not available. Translate now.
AudioBufferSourceNode.playbackRate Not available. Translate now.
AudioBufferSourceNode.start() Not available. Translate now.
AudioContext Yes, but editorial review needed. Edit.
AudioContext() Not available. Translate now.
AudioContext.baseLatency Not available. Translate now.
AudioContext.close() Not available. Translate now.
AudioContext.createMediaElementSource() Not available. Translate now.
AudioContext.createMediaStreamDestination() Not available. Translate now.
AudioContext.createMediaStreamSource() Not available. Translate now.
AudioContext.createMediaStreamTrackSource() Not available. Translate now.
AudioContext.createWaveTable() Not available. Translate now.
AudioContext.getOutputTimestamp() Not available. Translate now.
AudioContext.outputLatency Not available. Translate now.
AudioContext.suspend() Not available. Translate now.
AudioDestinationNode Not available. Translate now.
AudioDestinationNode.maxChannelCount Not available. Translate now.
AudioListener Not available. Translate now.
AudioListener.dopplerFactor Not available. Translate now.
AudioListener.forwardX Not available. Translate now.
AudioListener.forwardY Not available. Translate now.
AudioListener.forwardZ Not available. Translate now.
AudioListener.positionX Not available. Translate now.
AudioListener.positionY Not available. Translate now.
AudioListener.positionZ Not available. Translate now.
AudioListener.setOrientation() Not available. Translate now.
AudioListener.setPosition() Not available. Translate now.
AudioListener.speedOfSound Not available. Translate now.
AudioListener.upX Not available. Translate now.
AudioListener.upY Not available. Translate now.
AudioListener.upZ Not available. Translate now.
AudioNode Not available. Translate now.
AudioNode.channelCount Not available. Translate now.
AudioNode.channelCountMode Not available. Translate now.
AudioNode.channelInterpretation Not available. Translate now.
AudioNode.connect() Not available. Translate now.
AudioNode.context Not available. Translate now.
AudioNode.disconnect() Not available. Translate now.
AudioNode.numberOfInputs Not available. Translate now.
AudioNode.numberOfOutputs Not available. Translate now.
AudioNodeOptions Not available. Translate now.
AudioParam Yes, but not up to date (199 days older). Edit.
AudioParam.cancelAndHoldAtTime() Not available. Translate now.
AudioParam.cancelScheduledValues() Not available. Translate now.
AudioParam.defaultValue Not available. Translate now.
AudioParam.exponentialRampToValueAtTime() Not available. Translate now.
AudioParam.linearRampToValueAtTime() Not available. Translate now.
AudioParam.maxValue Not available. Translate now.
AudioParam.minValue Not available. Translate now.
AudioParam.setTargetAtTime() Not available. Translate now.
AudioParam.setValueAtTime() Yes, but not up to date (172 days older). Edit.
AudioParam.setValueCurveAtTime() Not available. Translate now.
AudioParam.value Not available. Translate now.
AudioProcessingEvent Not available. Translate now.
AudioScheduledSourceNode Not available. Translate now.
AudioScheduledSourceNode.onended Not available. Translate now.
AudioScheduledSourceNode.start() Not available. Translate now.
AudioScheduledSourceNode.stop() Not available. Translate now.
BaseAudioContext Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createAnalyser() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createBiquadFilter() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createBuffer() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createBufferSource() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createChannelMerger() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createChannelSplitter() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createConvolver() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createDelay() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createDynamicsCompressor() Yes, but not up to date (179 days older). Edit.
BaseAudioContext.createGain() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createIIRFilter() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createOscillator() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createPanner() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createPeriodicWave() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createScriptProcessor() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createStereoPanner() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.createWaveShaper() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.currentTime Not available. Translate now.
BaseAudioContext.decodeAudioData() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.destination Not available. Translate now.
BaseAudioContext.listener Not available. Translate now.
BaseAudioContext.onstatechange Not available. Translate now.
BaseAudioContext.resume() Not available. Translate now.
BaseAudioContext.sampleRate Not available. Translate now.
BaseAudioContext.state Not available. Translate now.
BiquadFilterNode Not available. Translate now.
BiquadFilterNode() Not available. Translate now.
BiquadFilterNode.Q Not available. Translate now.
BiquadFilterNode.detune Not available. Translate now.
BiquadFilterNode.frequency Not available. Translate now.
BiquadFilterNode.gain Not available. Translate now.
BiquadFilterNode.getFrequencyResponse() Not available. Translate now.
BiquadFilterNode.type Not available. Translate now.
ChannelMergerNode Not available. Translate now.
ChannelMergerNode() Not available. Translate now.
ChannelSplitterNode Not available. Translate now.
ChannelSplitterNode.ChannelSplitterNode() Not available. Translate now.
ConstantSourceNode Not available. Translate now.
ConstantSourceNode() Not available. Translate now.
ConstantSourceNode.offset Not available. Translate now.
ConvolverNode Not available. Translate now.
ConvolverNode() Not available. Translate now.
ConvolverNode.buffer Not available. Translate now.
ConvolverNode.normalize Not available. Translate now.
DelayNode Not available. Translate now.
DelayNode() Not available. Translate now.
DelayNode.delayTime Not available. Translate now.
DynamicsCompressorNode Yes, but not up to date (735 days older). Edit.
DynamicsCompressorNode() Not available. Translate now.
DynamicsCompressorNode.attack Not available. Translate now.
DynamicsCompressorNode.knee Not available. Translate now.
DynamicsCompressorNode.ratio Not available. Translate now.
DynamicsCompressorNode.reduction Not available. Translate now.
DynamicsCompressorNode.release Not available. Translate now.
DynamicsCompressorNode.threshold Not available. Translate now.
GainNode Not available. Translate now.
GainNode() Not available. Translate now.
GainNode.gain Not available. Translate now.
IIRFilterNode Not available. Translate now.
IIRFilterNode() Not available. Translate now.
IIRFilterNode.getFrequencyResponse() Not available. Translate now.
MediaElementAudioSourceNode Not available. Translate now.
MediaElementAudioSourceNode() Not available. Translate now.
MediaStreamAudioDestinationNode Not available. Translate now.
MediaStreamAudioDestinationNode.MediaStreamAudioDestinationNode() Not available. Translate now.
MediaStreamAudioDestinationNode.stream Not available. Translate now.
MediaStreamAudioSourceNode Not available. Translate now.
MediaStreamAudioSourceNode.MediaStreamAudioSourceNode() Not available. Translate now.
OfflineAudioCompletionEvent Not available. Translate now.
OfflineAudioCompletionEvent.OfflineAudioCompletionEvent() Not available. Translate now.
OfflineAudioCompletionEvent.renderedBuffer Not available. Translate now.
OfflineAudioContext Not available. Translate now.
OfflineAudioContext.OfflineAudioContext() Not available. Translate now.
OfflineAudioContext.length Not available. Translate now.
OfflineAudioContext.oncomplete Not available. Translate now.
OfflineAudioContext.resume() Not available. Translate now.
OfflineAudioContext.startRendering (promise) Not available. Translate now.
OfflineAudioContext.startRendering() Not available. Translate now.
OfflineAudioContext.suspend() Not available. Translate now.
OscillatorNode Not available. Translate now.
OscillatorNode.OscillatorNode() Not available. Translate now.
OscillatorNode.detune Not available. Translate now.
OscillatorNode.frequency Not available. Translate now.
OscillatorNode.onended Not available. Translate now.
OscillatorNode.setPeriodicWave() Not available. Translate now.
OscillatorNode.start() Not available. Translate now.
OscillatorNode.stop() Not available. Translate now.
OscillatorNode.type Not available. Translate now.
PannerNode Not available. Translate now.
PannerNode.PannerNode() Not available. Translate now.
PannerNode.coneInnerAngle Not available. Translate now.
PannerNode.coneOuterAngle Not available. Translate now.
PannerNode.coneOuterGain Not available. Translate now.
PannerNode.distanceModel Not available. Translate now.
PannerNode.maxDistance Not available. Translate now.
PannerNode.orientationX Not available. Translate now.
PannerNode.orientationY Not available. Translate now.
PannerNode.panningModel Not available. Translate now.
PannerNode.positionX Not available. Translate now.
PannerNode.positionY Not available. Translate now.
PannerNode.positionZ Not available. Translate now.
PannerNode.refDistance Not available. Translate now.
PannerNode.rolloffFactor Not available. Translate now.
PannerNode.setOrientation() Not available. Translate now.
PannerNode.setPosition() Not available. Translate now.
PannerNode.setVelocity() Not available. Translate now.
PeriodicWave Not available. Translate now.
PeriodicWave.PeriodicWave() Not available. Translate now.
ScriptProcessorNode Not available. Translate now.
ScriptProcessorNode.bufferSize Not available. Translate now.
ScriptProcessorNode.onaudioprocess Not available. Translate now.
StereoPannerNode Not available. Translate now.
StereoPannerNode.StereoPannerNode() Not available. Translate now.
StereoPannerNode.pan Not available. Translate now.
WaveShaperNode Not available. Translate now.
WaveShaperNode.WaveShaperNode() Not available. Translate now.
WaveShaperNode.curve Not available. Translate now.
WaveShaperNode.oversample Not available. Translate now.
Web Audio API Yes, but editorial review needed. Edit.
Basic concepts behind Web Audio API Not available. Translate now.
Controlling multiple parameters with ConstantSourceNode Not available. Translate now.
Porting webkitAudioContext code to standards based AudioContext Not available. Translate now.
Simple synth keyboard Not available. Translate now.
Using the Web Audio API Not available. Translate now.
Visualizations with Web Audio API Not available. Translate now.
Web audio spatialization basics Not available. Translate now.

Macros

Name Strings Translated
Common 18 3
CompatTable 49 0

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Jeremie
Ostatnia aktualizacja: Jeremie,