MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Summary

Pages Translated Translations up to date Translations technically reviewed Translations editorially reviewed Macros strings Translated macros strings
65 1 (1%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 54 3 (5%)

All articles

Page Translated?
Battery Status API Not available. Translate now.
BluetoothStatusChangedEvent Not available. Translate now.
BluetoothStatusChangedEvent.address Not available. Translate now.
BluetoothStatusChangedEvent.status Not available. Translate now.
Detecting device orientation Not available. Translate now.
DeviceMotionEvent Not available. Translate now.
DeviceMotionEvent.acceleration Not available. Translate now.
DeviceMotionEvent.accelerationIncludingGravity Not available. Translate now.
DeviceMotionEvent.interval Not available. Translate now.
DeviceMotionEvent.rotationRate Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.addNextPaintListener() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.clearMatch() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.download() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.findAll() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.findNext() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.getActive() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.getCanGoBack() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.getCanGoForward() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.getContentDimensions() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.getManifest() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.getMuted() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.getScreenshot() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.getStructuredData() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.getVisible() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.getVolume() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.goBack() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.goForward() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.mute() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.purgeHistory() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.reload() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.sendMouseEvent() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.sendTouchEvent() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.setActive() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.setInputMethodActive() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.setNfcFocus() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.setVisible() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.setVolume() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.stop() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.unmute() Not available. Translate now.
HTMLIFrameElement.zoom() Not available. Translate now.
HTMLIframeElement.removeNextPaintListener() Not available. Translate now.
HTMLMediaElement.mozAudioChannelType Not available. Translate now.
L10n.get Not available. Translate now.
L10n.language.code Not available. Translate now.
L10n.language.direction Not available. Translate now.
L10n.once Not available. Translate now.
L10n.ready Not available. Translate now.
L10n.readyState Not available. Translate now.
L10n.setAttributes Not available. Translate now.
Navigator.addIdleObserver() Not available. Translate now.
Navigator.mozBluetooth Not available. Translate now.
Navigator.mozCameras Not available. Translate now.
Navigator.mozL10n Not available. Translate now.
Navigator.mozPermissionSettings Yes, but translation in progress. Edit.
Navigator.mozTime Not available. Translate now.
Navigator.mozVoicemail Not available. Translate now.
Navigator.push Not available. Translate now.
Navigator.requestWakeLock() Not available. Translate now.
PushManager.register() Not available. Translate now.
PushManager.registrations() Not available. Translate now.
PushManager.unregister() Not available. Translate now.
UserProximityEvent.near Not available. Translate now.
Vibration API Not available. Translate now.
mozNetworkStats Not available. Translate now.
Window.ondevicemotion Not available. Translate now.

Macros

Name Strings Translated
Common 17 3
CompatTable 37 0

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Jeremie
 Ostatnia aktualizacja: Jeremie,